Translate

GENERALITAT DE CATALUNYA
Numero d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) de la nostre MASIA CAN TEULERA:
Codi: PB-000145 - 14
Classificada en la Categoria de: UNA ESPIGA (ratificat aquest any 2016)